Foto

Christian Amao Suxo

Mostrar Contacto

Reseña

Programas: Maestría en Matemática Aplicada
Título de la tesis Forescat modeling of spatio-temporal raster data using principal component analysis and a neural net
Fecha de sustentación 2018-07-04
Asesor Dr. Oswaldo Velasquez Castañon
Especialista 1 Dr. Alipio Ordoñez Mercado
Especialista 2 Dra. Loretta Gasco Campos